இந்தியாவில் மொத்தம் 180,80,15,450 தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன. NIXI ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் விரைவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும், பாதுகாப்பாக இருக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona