தலைப்பு போஸ்ட் தேதி கடைசி தேதி
கோரிஜெண்டம் என்பது "டிஎஸ்பி தேர்வு தொடர்பாக என்ஐடி" டெண்டரின் ஒரு பகுதியாகும். கோரிஜெண்டம் 28-12-2022 05-01-2023

கோரிஜெண்டத்தின் பெயர்: கோரிஜெண்டம் என்பது "டிஎஸ்பி தேர்வு தொடர்பாக என்ஐடி" டெண்டரின் ஒரு பகுதியாகும்.
வகை: கோரிஜெண்டம்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி: 05/01/2023
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி உள்கட்டமைப்பிற்கான கோரிஜெண்டம் எண். 1 டெண்டர் ஆவணம்கோரிஜெண்டம் 27-12-2022 28-12-2022

கோரிஜெண்டத்தின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கான கோரிஜெண்டம் எண். 1 டெண்டர் ஆவணம்" வகை: கோரிஜெண்டம்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி & நேரம்:28/12/2022 (காலை 11 மணி)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தொடங்கும் தேதி & நேரம்: தொழில்நுட்ப ஏலம் திறக்கும் தேதி 28/12/2022, மாலை 4 மணி
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி-அல்லாத உள்கட்டமைப்பு RFPக்கான கோரிஜெண்டம் எண். 1 டெண்டர் ஆவணம்கோரிஜெண்டம் 26-12-2022 02-01-2023

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி-அல்லாத உள்கட்டமைப்பு RFPக்கான கோரிஜெண்டம் எண். 1 டெண்டர் ஆவணம்
வகை: கோரிஜெண்டம்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி & நேரம்:02/01/2023 (காலை 11:00)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தொடங்கும் தேதி & நேரம்: தொழில்நுட்ப ஏலம் திறக்கும் தேதி 02/01/2023 , மாலை 4:00
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டர்ஒப்பந்தம் 22-12-2022 06-01-2023

டெண்டரின் பெயர்: 09 இடங்களில் உள்ள டேட்டா சென்டர்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டர்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 22-12-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:06-01-2023 (NIXI இல் 3.00 PM)
தொழில்நுட்ப ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு :06-01-2023 (பிற்பகல் 3:30)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின், நீங்கள் ஸ்ரீ சௌமென் பௌமிக் - உதவி மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) +91-11-48202000 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் soumen@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் சந்திப்பிற்கு முன் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்ஒப்பந்தம் 19-12-2022 28-12-2022

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்
வகை: டெண்டர்
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் : 20/12/2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 22/12/2022
தொடக்கத் தேதி: 20/12/2022
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22/12/2022
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி & நேரம்:28/12/2022 (காலை 11 மணி)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தொடங்கும் தேதி & நேரம்: தொழில்நுட்ப ஏலம் திறக்கும் தேதி 28/12/2022 , மாலை 4:00
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொடர்பு அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுதல்ஒப்பந்தம் 19-12-2022 22-12-2022

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுதல்
வகை: டெண்டர்
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் : 19/12/2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 22/12/2022
தொடக்கத் தேதி: 19/12/2022
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22/12/2022
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி & நேரம்: 28/12/2022 (காலை 11 மணி)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தொடங்கும் தேதி & நேரம்: தொழில்நுட்ப ஏலம் திறக்கும் தேதி 28/12/2022 , 4 PM
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்பு RFPஒப்பந்தம் 16-12-2022 02-01-2023

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்பு RFP
வகை: டெண்டர்
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் : 22 டிசம்பர் 2022 - காலை 11 மணி
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 27 டிசம்பர் 2022 - மாலை 4 மணி
தொடக்க தேதி: 16 டிசம்பர் 2022
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22 டிசம்பர் 2022 - 11:00 AM
முடிவு தேதி & நேரம்: 2 ஜனவரி 2023 , 11:00 AM
ஏலம் திறக்கும் & மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: 2 ஜனவரி 2023 , 4:00 PM
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கான டெண்டர் ஆவணத்திற்கான கோரிஜெண்டம் 3கோரிஜெண்டம் 15-12-2022 19-12-2022

வகை: கோரிஜெண்டம்
கோரிஜெண்டத்தின் பெயர் : அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கான டெண்டர் ஆவணத்திற்கான கோரிஜெண்டம் 3 வகை : கோரிஜெண்டம்
இடுகை தேதி:15 டிசம்பர் 2022
முடிவுத் தேதி:19 டிசம்பர் 2022, 11:00 AM
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: தொழில்நுட்ப ஏலத் தொடக்க தேதி 22 டிசம்பர் , 4 மாலை
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புநீட்டிப்பு 14-12-2022 21-12-2022

நீட்டிப்புக்கான அறிவிப்பு

பொருள்: 09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு

14-10-2022 முதல் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்கண்ட டெண்டர், படிப்படியாக 12-12-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. NIXI பின்வரும் இடங்களுக்கான வருங்கால ஏலதாரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் டெண்டரை மேலும் ஒரு வாரத்திற்கு நீட்டிக்க தகுதியான ஆணையத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:

 • புனே
 • பிம்ப்ரி-சின்ச்வாட்
 • பெங்களூரு
 • ஹைதெராபாத்
 • வாசை
 • அவுரங்காபாத்
 • பூரி
 • பெல்காம்
 • தானே

நீட்டிப்பு அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கான டெண்டர் ஆவணத்திற்கான கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு 2கோரிஜெண்டம் 09-12-2022 19-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கான டெண்டர் ஆவணத்திற்கான கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு 2
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் - அகர்தலாவில் கூடுதல் தகவல் தொடர்பு அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணத்தின் கோரிஜெண்டம் எண். 2கோரிஜெண்டம் 09-12-2022 19-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலா - திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான டெண்டர் ஆவணத்தின் கோரிஜெண்டம் எண். 2
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான கோரிஜெண்டம் எண். 6 டெண்டர் ஆவணம்கோரிஜெண்டம் 09-12-2022 16-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்பிற்கான கோரிஜெண்டம் எண். 6 டெண்டர் ஆவணம்
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு : 16 டிசம்பர் 2022 (காலை 11 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 16 டிசம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
நிதி ஏலத்தின் திறப்பு: 21 டிசம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டரின் (MEPC) கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-5கோரிஜெண்டம் 09-12-2022 16-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டரின் (MEPC) கோரிஜெண்டம் கம் அறிவிப்பு-5
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு : 16 டிசம்பர் 2022 (காலை 11 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 16 டிசம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
நிதி ஏலத்தின் திறப்பு: 20 டிசம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

TSP தேர்வு தொடர்பாக என்ஐடிக்கு வினவல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான அறிவிப்புஒப்பந்தம் 08-12-2022 26-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: டெண்டர்
டெண்டரின் பெயர்: டிஎஸ்பி தேர்வு தொடர்பாக என்ஐடிக்கான கேள்விகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான அறிவிப்பு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி 07-12-2022
NIXI 19-12-2022 மூலம் தெளிவுபடுத்தலைச் சமர்ப்பித்தல்
டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி 26-12-2022
டெண்டர் திறப்பு 28-12-2022
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

கோரிஜெண்டம் 5 - அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்கோரிஜெண்டம் 06-12-2022 12-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: கோரிஜெண்டம் 5 - அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

கோரிஜெண்டம் 4 - அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் (MEPC)கோரிஜெண்டம் 06-12-2022 12-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம்
டெண்டரின் பெயர்: கோரிஜெண்டம் 4 - அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் (MEPC)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

திரிபுரா ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் - அகர்தலாவில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான டெண்டர் ஆவணத்தின் கோரிஜெண்டம் கம் அறிவிப்பு- 1கோரிஜெண்டம் 06-12-2022 19-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-1
டெண்டரின் பெயர்: கோரிஜெண்டம் கம் அறிவிப்பு- திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான டெண்டர் ஆவணத்தின் 1 - அகர்தலா
முடிவுத் தேதி & நேரம்: 19 டிசம்பர் 2022 (காலை 11:00)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: 19 டிசம்பர் 2022 (பிற்பகல் 04:00)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணத்தின் கோரிஜெண்டம் கம் அறிவிப்பு- 1கோரிஜெண்டம் 07-12-2022 19-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-1
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி உள்கட்டமைப்பிற்கான டெண்டர் ஆவணத்தின் கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு 1
முடிவுத் தேதி & நேரம்: 19 டிசம்பர் 2022 (காலை 11:00)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: 19 டிசம்பர் 2022 (பிற்பகல் 04:00)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டரின் 4 கோரிஜெண்டம் கம் அறிவிப்பு.கோரிஜெண்டம் 01-12-2022 12-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-3
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தல் (MEPC)
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டரின் (MEPC) கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-3கோரிஜெண்டம் 01-12-2022 12-12-2022

விவரங்கள்:

வகை: கோரிஜெண்டம் மற்றும் அறிவிப்பு-4
டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புக்கான அறிவிப்புநீட்டிப்பு 28-11-2022 12-12-2022

நீட்டிப்புக்கான அறிவிப்பு

தலைப்பு: 09 இடங்களில் உள்ள டேட்டா சென்டர்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.

14-10-2022 அன்று முதல் நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்ட 21-10- 2022 முதல் சமர்ப்பிப்புக்கான கடைசித் தேதியான மேற்கண்ட டெண்டருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் இடங்களுக்கான வருங்கால ஏலதாரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க NIXI டெண்டரை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்க தகுதியான ஆணையத்தால் இப்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:

 • புனே
 • பிம்ப்ரி-சின்ச்வாட்
 • பெங்களூரு
 • ஹைதெராபாத்
 • வாசை
 • அவுரங்காபாத்
 • பூரி
 • பெல்காம்
 • தானே

நீட்டிப்பு அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கைஒப்பந்தம் 28-11-2022 02-12-2022

டெண்டரின் நிலைகள்:பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குரூப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி

ஏல சமர்ப்பிப்பு தொடக்க தேதி 28-11-2022

ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி 02-12-2022 (NIXI இல் 12.00)

தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 02-12-2022 (பிற்பகல் 12.30)

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

TSP தேர்வு தொடர்பாக NITக்கான ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டத்திற்கான அறிவிப்புஅறிவிப்பு 07-12-2022 -

கூட்டத்தின் பெயர்:TSPக்கான ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்

தேதி : 07-12-2022

நேரம் : மாலை 4.00 மணி

இடம்: NIXI தலைமையகம்

அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்கோரிஜெண்டம் 25-11-2022 06-12-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

தாளைப் பதிவிறக்கவும் 

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தல் (MEPC).கோரிஜெண்டம் 25-11-2022 05-12-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தல் (MEPC)

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

தாளைப் பதிவிறக்கவும் 

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம் - அகர்தலாஒப்பந்தம் 25-11-2022 09-12-2022

டெண்டரின் பெயர்: திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம் - அகர்தலா

வகை: டெண்டர்
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 25 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 2 டிசம்பர் 2022
தொடக்க தேதி: 25 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்: 5 டிசம்பர், 2022 , காலை 11 மணி
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 2 டிசம்பர் 2022
முடிவு தேதி & நேரம்: டிசம்பர் 9 (காலை 11 மணி)
ஏலம் திறக்கும் & மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: டிசம்பர் 9 (மாலை 4)

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான அது அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்கோரிஜெண்டம் 24-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர்

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்: 25 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (காலை 11:00 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (மாலை 4:00 மணி)
நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்: 7 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6:00 மணி)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், சந்திப்பிற்கு முன் pdns@nixi.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

Tsp-ஐத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பாக நிட்-க்கான ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டத்திற்கான அறிவிப்புஅறிவிப்பு 24-11-2022 25-11-2022

பகுப்பு:அறிவிப்பு

டெண்டரின் பெயர்: டிஎஸ்பி தேர்வு தொடர்பாக நிட்க்கான முன்-ஏலக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
கூட்டத்தின் பெயர்: TSPக்கான ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்
தேதி: 25-11-2022
நேரம்: மாலை 3.00 மணி
இடம்: NIXI தலைமையகம்


ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவு) தொலைபேசி எண் +91-11-48202002 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், rajiv@nixi.in மூலம் சந்திப்புக்கு முன் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான டெண்டர் ஆவணம் - அகர்தலாஒப்பந்தம் 24-11-2022 07-12-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: திரிபுரா மாநில தரவு மையத்தில் கூடுதல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுவதற்கான டெண்டர் ஆவணம் - அகர்தலா
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 24 நவம்பர், 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 2 டிசம்பர் 2022
தொடக்க தேதி: 24 நவம்பர், 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்: 3 டிசம்பர், 2022 , காலை 11 மணி
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: டிசம்பர் 2, 2022
முடிவு தேதி & நேரம்: டிசம்பர் 7 (காலை 11 மணி)
ஏலம் திறக்கும் & மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: டிசம்பர் 7 (மாலை 4)
அஞ்சல் மூலம் டெண்டர் ஆவணத்தின் மென்மையான நகலை சமர்ப்பித்த ஒரு வாரத்திற்குள், கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

NIXI-CSC டேட்டா சர்வீசஸ் லிமிடெட்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் (MEPC).கோரிஜெண்டம் 23-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் (MEPC)

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் :18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம் ( : 24 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 25 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (காலை 11 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
5 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6 மணிக்கு) நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

GM, NIXI, புது தில்லியின் அதிகாரப்பூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி சுசுகி டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்துவதற்கான NIQNIQ 22-11-2022 02-12-2022

பகுப்பு:NIQ

உத்தியோகபூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி ஸ்விஃப்ட் டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்துவதற்கான NIQ
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 22-11-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 02-12-2022 (2:00 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஷீஜா ஹியர் மின்னஞ்சல் மூலம், sheeja@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

NIQ ஐப் பதிவிறக்கவும் 

சுவிட்சுகள் (லேயர் 2 & லேயர் 3 இரண்டும்) மற்றும் Sfp தொகுதிகள் உட்பட வன்பொருள் வழங்கல்ஒப்பந்தம் 22-11-2022 02-12-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: சுவிட்சுகள் (இரண்டு அடுக்கு 2 & அடுக்கு 3) மற்றும் SFP தொகுதிகள் உட்பட ஹார்டுவேர் வழங்கல்
தொடக்கத் தேதி: 22/11/2022
முடிவுத் தேதி & நேரம்: 02/12/2022 (பிற்பகல் 3:00)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தேதி & நேரம்: 02/12/2022 (பிற்பகல் 3:30)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000


ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் ஸ்ரீ. சௌமென் பௌமிக் +91-11-48202000 என்ற எண்ணில் அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், soumen@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் ஆவணம் (MEPC)கோரிஜெண்டம் 21-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் ஆவணம் (MEPC)

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் :18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம் ( : 24 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 25 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (காலை 11 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
5 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6 மணிக்கு) நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்கோரிஜெண்டம் 21-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்: 25 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (காலை 11:00 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (மாலை 4:00 மணி)
நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்: 7 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6:00 மணி)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் ஆவணம் (MEPC)ஒப்பந்தம் 18-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான உள்துறை மேம்படுத்தலுக்கான டெண்டர் ஆவணம் (MEPC)

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம் :18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம் ( : 24 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம் : 25 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (காலை 11 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 28 நவம்பர் 2022 (மாலை 4 மணி)
5 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6 மணிக்கு) நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்ஒப்பந்தம் 18-11-2022 28-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: அகர்தலாவில் உள்ள திரிபுரா மாநில தரவு மையத்திற்கான ஐடி அல்லாத உள்கட்டமைப்புக்கான டெண்டர் ஆவணம்

தொடக்க தேதி: 18 நவம்பர் 2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்: 25 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 28 நவம்பர் 2022 மாலை 6 மணி
இறுதி ஏலச் சமர்ப்பிப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (காலை 11:00 மணி)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு: 29 நவம்பர் 2022 (மாலை 4:00 மணி)
நிதி ஏலத்தின் தொடக்கம்: 7 டிசம்பர் 2022 (மாலை 6:00 மணி)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், pdns@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

TSP இன் தேர்வின் NITஒப்பந்தம் 17-11-2022 09-12-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

டெண்டரின் பெயர்: தொழில்நுட்ப சேவை வழங்குநர் (TSP)

ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 17-நவம்பர்-2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம்:25-நவம்பர்-2022
பரிந்துரைகள்/மாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 30-நவம்பர்-2022
டெண்டரைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி:09-DEC-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 2.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:09-டிசம்பர்-2022 (பிற்பகல் 3.00)

.IN ரெஜிஸ்ட்ரி சிஸ்டத்தை இயக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் நெட்வொர்க் செட்டப்பின் சப்ளை இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங் மற்றும் கமிஷனிங் (SITC)க்கான ஏலங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன. வெற்றிகரமான ஏலதாரர், NIXIக்கான .IN டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரி அமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்கான நம்பகமான அமைப்பை வடிவமைத்து அமைக்க வேண்டும். ஏலதாரர் NIXI க்கு தொழில்நுட்ப சேவை வழங்குநராக (TSP) பணியாற்றுவார்.
ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவு) +91-11-48202002 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். rajiv@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

போக்குவரத்து பகுப்பாய்வாளர் தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புஒப்பந்தம் 16-11-2022 22-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 16-நவம்பர்-2022

போக்குவரத்து பகுப்பாய்வாளர் தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு
15-11-2022 சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியான மேற்படி டெண்டர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. NIXI நிறுவனம், வருங்கால ஏலதாரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், டெண்டரை ஒரு வாரத்திற்கு நீட்டிப்பது என, தகுதியான ஆணையத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது .
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

GMs, NIXI, புது தில்லியின் உத்தியோகபூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி சுசுகி டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்தல்NIQ 15-11-2022 21-11-2022

பகுப்பு:NIQ

இடுகை தேதி: 15-நவம்பர்-2022

உத்தியோகபூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி ஸ்விஃப்ட் டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்துவதற்கான NIQ
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 15-11-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 21-11-2022 (2:00 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஷீஜா ஹியர் மின்னஞ்சல் மூலம், sheeja@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

NIQ ஐப் பதிவிறக்கவும் 

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புகோரிஜெண்டம் 11-11-2022 18-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 11-நவம்பர்-2022

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்துள்ளவர்களுக்கான குழு சுகாதாரக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பான டெண்டரைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு 04-11-2022 கடைசித் தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 18-11-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.
18-11-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்று, தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புகோரிஜெண்டம் 11-11-2022 25-11-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 11-நவம்பர்-2022

09 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு:
14-10-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் 21-10-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் இடங்களுக்கான வருங்கால ஏலதாரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க NIXI டெண்டரை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்க தகுதியான ஆணையத்தால் இப்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:
• புனே
• பிம்ப்ரி-சின்ச்வாட்
• பெங்களூரு
• ஹைதராபாத்
• வசை
• அவுரங்காபாத்
• பூரி
• பெல்காம்
• தானே
மாற்றத்தின் விளைவாக, மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை 09 இடங்களுக்கு வேலை செய்கிறது. ஆர்வமுள்ள தரப்பினர் இணைப்பு 'A' இன் படி 09 இடங்களுக்கான ஏலத்தை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். டெண்டரின் மற்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் மாறாமல் இருந்தன. ஏல முறையின்படி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட டெண்டர் 21-10-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் சமர்ப்பிக்கப்படும் (விவரங்களுக்கு தயவுசெய்து டெண்டரைப் பார்க்கவும்).
25-11-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்று தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

உத்தியோகபூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி ஸ்விஃப்ட் டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்துவதற்கான NIQNIQ 11-11-2022 21-11-2022

பகுப்பு:NIQ

இடுகை தேதி: 11-நவம்பர்-2022

உத்தியோகபூர்வ பயன்பாட்டிற்காக இரண்டு பணியாளர் கார்களை (மாருதி ஸ்விஃப்ட் டிசையர் அல்லது அதற்கு சமமான) பணியமர்த்துவதற்கான NIQ
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 11-11-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 21-11-2022 (2:00 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஷீஜா ஹியர் மின்னஞ்சல் மூலம், sheeja@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

NIQ ஐப் பதிவிறக்கவும் 

போக்குவரத்து பகுப்பாய்விக்கான மென்பொருளை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுஒப்பந்தம் 07-11-2022 15-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 07-நவம்பர்-2022

போக்குவரத்து பகுப்பாய்விக்கான மென்பொருளை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவு
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 07-11-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 15-11-2022 (3:00 P.M)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:15-11-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சௌமென் பௌமிக் - உதவி மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், soumen@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

சிறந்த நிதிதேவை 03-11-2022 -

பகுப்பு:தேவை

இடுகை தேதி: 3-நவம்பர்-2022

NIXI 2003 ஆம் ஆண்டில் பதிவுசெய்யப்பட்டது. நாங்கள் இணைய பரிமாற்றம், நாட்டின் குறியீடு உயர்மட்ட டொமைன் (.IN/.Bharat) மற்றும் தேசிய இணையப் பதிவேட்டில் (IPv4/ IPv6) கையாள்கிறோம். இத்துடன் NIXI ஆனது டேட்டா சென்டர் சேவைகளை வழங்கும் புதிய வணிகத்தை தொடங்கியுள்ளது.
NIXI இல் சில கணக்கு வரவுகள் உள்ளன, அவை மிகவும் பழையவை. NIXI கணக்கின் பெறத்தக்கவைகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் கையாள்வதற்கும், நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வரவுகளையும் செலுத்துவதற்கும் நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கும் ஒரு நிதி நிபுணர் தேவை. ஆர்வமுள்ளவர்கள் nixi@nixi.in இல் நவம்பர் 8, 2022 வரை தங்கள் பயோ-டேட்டா மற்றும் தொடர்பு விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பதிவிறக்க தேவை 

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்கோரிஜெண்டம் 03-11-2022 11-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 03-நவம்பர்-2022

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்
வெளியிடப்பட்ட தேதி: 11-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 15-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 18-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு தொடக்க தேதி/நேரம்: 19-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு முடிவு தேதி/நேரம்: 11-11-2022 @ 15:00 மணி (திருத்தப்பட்டது)
முன்மொழிவு திறக்கும் தேதி/நேரம்: 11-11-2022 @ 15:00 மணி (திருத்தப்பட்டது)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவகம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், support@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.


RFP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களின் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்புகோரிஜெண்டம் 02-11-2022 07-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 2-நவம்பர்-2022

NIXI நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, 04-11-2022 சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியாக இருக்கும் மேற்கண்ட டெண்டர் இப்போது 07-11-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. 07-11-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்று, தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

தேசிய இணைய மூலோபாய ஆவணத்தை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுக்கான கோரிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புகோரிஜெண்டம் 01-11-2022 04-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 1-நவம்பர்-2022

29-10-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 04-11-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்கவும், 04-11-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். ஏலம் 04-11-2022 அன்று பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு திறக்கப்படும்

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பை நிறுவுவதற்கான விரிவாக்கம்கோரிஜெண்டம் 29-10-2022 -

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 29-அக்டோபர்-2022

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்
இடுகை தேதி: 29-அக்டோபர்-2022
கீழே டெண்டருக்கு பதில்கள் உள்ளன
பதிவிறக்க : பதில் 1
பதிவிறக்க : பதில் 2
பதிவிறக்க : பதில் 3

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவகம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், support@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புகோரிஜெண்டம் 28-10-2022 04-11-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 28-அக்டோபர்-2022

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு
28-10-2022 கடைசித் தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 04-11-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 04-11-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களின் புள்ளிக்கு புள்ளி இணைப்புஒப்பந்தம் 28-10-2022 04-11-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 28-அக்டோபர்-2022

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களின் புள்ளிக்கு புள்ளி இணைப்பு
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 28-10-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 04-11-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:04-11-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சௌமென் பௌமிக், உதவி மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், soumen@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பை நிறுவுவதற்கான விரிவாக்கம்நீட்டிப்பு RFP 25-10-2022 04-11-2022

பகுப்பு:நீட்டிப்பு RFP

இடுகை தேதி: 25-அக்டோபர்-2022

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்
வெளியிடப்பட்ட தேதி: 11-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 15-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 18-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு தொடக்க தேதி/நேரம்: 19-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு முடிவு தேதி/நேரம்: 04-11-2022 @ 15:00 மணி (திருத்தப்பட்டது)
முன்மொழிவு திறக்கும் தேதி/நேரம்: 04-11-2022 @ 15:00 மணி (திருத்தப்பட்டது)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவகம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், support@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

RFP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

RFP நீட்டிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

தேசிய இணைய மூலோபாய ஆவணத்தை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுக்கான கோரிக்கைஒப்பந்தம் 19-10-2022 29-10-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 19-அக்டோபர்-2022

தேசிய இணைய மூலோபாய ஆவணத்தை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுக்கான கோரிக்கை
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 26-10-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 29-10-2022 (3:00 P.M)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:29-10-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஜீத் ஸ்ரீவஸ்தவா - ஆலோசகர் (வணிக ஆய்வாளர்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், abhijeet@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்துள்ளவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 19-10-2022 28-10-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 19-அக்டோபர்-2022

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குரூப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.
18-10-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 28-10-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

06 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புகோரிஜெண்டம் 17-10-2022 21-10-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 17-அக்டோபர்-2022

06 இடங்களில் உள்ள டேட்டா சென்டர்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு
பின்வரும் 06 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடத்திற்கான டெண்டர் எடுக்கப்பட்டது:
• புனே
• பிம்ப்ரி-சின்ச்வாட்
• பெங்களூரு
• ஹைதராபாத்
• வசை
• அவுரங்காபாத்
இப்போது பின்வரும் இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடத்திற்கான மூன்று இடங்களைச் சேர்க்க தகுதியான ஆணையத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:
• பூரி
• பெல்காம்
• தானே
மாற்றத்தின் விளைவாக, மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை 09 இடங்களுக்கு வேலை செய்கிறது. ஆர்வமுள்ள தரப்பினர் இணைப்பு 'A' இன் படி 09 இடங்களுக்கான ஏலத்தை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். டெண்டரின் மற்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் மாறாமல் இருந்தன. ஏல முறையின்படி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட டெண்டர் 21-10-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் சமர்ப்பிக்கப்படும் (விவரங்களுக்கு தயவுசெய்து டெண்டரைப் பார்க்கவும்).
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

வீட்டு பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவதற்கான NIQNIQ 12-10-2022 20-10-2022

பகுப்பு:NIQ

இடுகை தேதி: 12-அக்டோபர்-2022

வீட்டு பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவதற்கான NIQ
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 12-10-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 20-10-2022 (3:00 P.M)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:20-10-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ஷாஹித் ஹஷ்மி அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், shahid@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

NIQ ஐப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்ஆர்எஃப்பி 11-10-2022 26-10-2022

பகுப்பு:ஆர்எஃப்பி

இடுகை தேதி: 11-அக்டோபர்-2022

NIXI இல் CA வசதியின் SSL உடன் SSL ரூட்ஸ் அமைப்பைத் தீர்த்தல்
வெளியிடப்பட்ட தேதி: 11-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் தொடக்க தேதி/நேரம்: 15-10-2022
தெளிவுபடுத்தல் முடிவு தேதி/நேரம்: 18-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு தொடக்க தேதி/நேரம்: 19-10-2022
முன்மொழிவு சமர்ப்பிப்பு முடிவு தேதி/நேரம்: 26-10-2022 @ 15:00 மணி
முன்மொழிவு திறக்கும் தேதி/நேரம்: 26-10-2022 @ 15:00 மணி

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ராஜீவ் குமார் - மேலாளர் (பதிவகம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், support@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

RFP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

RFP ஐப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (Dcs) இடத்திற்கான முன்மொழிவுஒப்பந்தம் 04-10-2022 14-10-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 04-அக்டோபர்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 04-10-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 14-10-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:14-10-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், abhishek.gautam@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குழு உடல்நலக் காப்பீட்டுக் கொள்கை தொடர்பான டெண்டர்ஒப்பந்தம் 04-10-2022 18-10-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 04-அக்டோபர்-2022

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கான குரூப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தொடர்பாக டெண்டர்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 04-10-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 18-10-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:18-10-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ஷாஹித் ஹஷ்மி அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், shahid@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

வணிக வாய்ப்பு - .IN பதிவாளர்வெபினார் 04-10-2022 --

பகுப்பு:வெபினார்

இடுகை தேதி: 04-அக்டோபர்-2022

Webinar தேதி: 10-Oct-2022

Webinar நேரம்: 3:00 PM

வணிக வாய்ப்பு - .IN பதிவாளர்
NIXI ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும், .IN ரெஜிஸ்ட்ரியை (இணையத்தில் இந்தியாவின் சொந்த டொமைன்) நிர்வகிக்கிறது, டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கவும், அதனுடன் .IN பதிவாளராக தொடர்பு கொள்ளவும் உங்களை அழைக்கிறது.
.IN/. இன்றுவரை பாரத் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுள்ளது.
ஆர்வமுள்ள அனைத்து கூட்டாளர்களுக்கும், கூட்டாளியின் பங்கு (பதிவாளர்கள்), அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான வணிக வாய்ப்பு, NIXI இன் பங்கு போன்றவற்றைப் பற்றி விவாதிக்க NIXI ஒரு வெபினாரை ஏற்பாடு செய்கிறது. இணைப்பைப் பதிவிறக்கி இணையத்தில் சேர www.nixi.in/notice ஐப் பார்வையிடவும்.
இணைப்பு: https://nixiwebinar.webex.com/nixiwebinar/j.php?MTID=mf2236c20a2b94a488f9d173b3f693e42

வெபினாரில் சேர இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Webinar பதிவிறக்கவும் 

டெண்டரைப் பொறுத்தவரை கோரிஜெண்டம்: மிஷன் 2 திட்டத்தின் கீழ் P75p இணைப்புகோரிஜெண்டம் 09-09-2022 12-09-2022

இடுகை தேதி: 09-செப்-2022

மிஷன் 2 திட்டத்தின் கீழ் டெண்டர் P75P இணைப்பு சம்பந்தமாக கோரிஜெண்டம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 06/09/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 12-09-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:12-09-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், abhishek.gautam@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும்  

மிஷன் 2 இன் கீழ் L3 & L75 சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பான திருத்தம் கோரிஜெண்டம் 07-09-2022 12-09-2022

பகுப்பு:கோரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 07-செப்-2022

எல்2 & எல்3 சுவிட்சுகளை வாங்குவதற்கான டெண்டரைப் பொறுத்தமட்டில் கோரிஜெண்டம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 06/09/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 12-09-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:12-09-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சௌமென் பௌமிக் - உதவி மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், soumen@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும்  

சுவிட்சுகள் (அடுக்கு 2 & அடுக்கு 3 இரண்டும்) மற்றும் SFP தொகுதிகள் வழங்குவதற்கான முன்மொழிவுஒப்பந்தம் 06-09-2022 12-09-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 06-செப்-2022

சுவிட்சுகள் (அடுக்கு 2 & அடுக்கு 3 இரண்டும்) மற்றும் SFP தொகுதிகள் வழங்குவதற்கான முன்மொழிவு
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 06/09/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 12-09-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:12-09-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சௌமென் பௌமிக் - உதவி மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், soumen@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்  

மிஷன் 75 திட்டத்தின் கீழ் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்பு தொடர்பாக டெண்டர்ஒப்பந்தம் 06-09-2022 12-09-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 06-செப்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களின் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்பு
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 06/09/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 12-09-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:12-09-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், abhishek.gautam@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்  

கோப்பு மேலாண்மை அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கான டெண்டர்ஒப்பந்தம் 17-08-2022 26-08-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 17-ஆகஸ்ட்-2022

கோப்பு மேலாண்மை அமைப்பின் மேம்பாட்டிற்கான டெண்டர்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 17/08/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 26-08-2022 (3:00 P.M)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:26-08-2022 (3:30 P.M)
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்  

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCS) இடத்திற்கான முன்மொழிவுடெண்டர்- நீட்டிப்பு 17-08-2022 22-08-2022

பகுப்பு:டெண்டர்- நீட்டிப்பு

இடுகை தேதி: 17-ஆகஸ்ட்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு

17-08-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 22-08-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்கவும், தங்கள் ஏலத்தை சமர்ப்பிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் 22-08-2022 (பிற்பகல் 3:00) நேர்மறையான.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டர்- நீட்டிப்பு பதிவிறக்கவும்  

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்திருத்தப்பட்ட RFP 16-08-2022 18-08-2022

பகுப்பு:திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 16-ஆகஸ்ட்-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 18-08-2022, 18:00 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 25-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருத்தப்பட்ட RFP ஐப் பதிவிறக்கவும்  

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்திருத்தப்பட்ட RFP 10-08-2022 17-08-2022

பகுப்பு:திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 10-ஆகஸ்ட்-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 17-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 25-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருத்தப்பட்ட RFP ஐப் பதிவிறக்கவும்  

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCS) இடத்திற்கான முன்மொழிவுஒப்பந்தம் 10-08-2022 17-08-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 10-ஆகஸ்ட்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு

ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 10-08-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:17-08-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 17-08-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) +91-11-48202000 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அல்லது கடைசித் தேதிக்கு முன் அவரது மின்னஞ்சல், abhishek.gautam@nixi.in மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்  

CMS உடன் IRINN மற்றும் IX இணையதளத்தை வடிவமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கான டெண்டர்ஒப்பந்தம் 05-08-2022 16-08-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 05-ஆகஸ்ட்-2022

CMS உடன் IRINN மற்றும் IX இணையதளத்தை வடிவமைத்து மேம்படுத்துவதற்கான டெண்டர்

ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 05-08-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:16-08-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 16-08-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்  

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்திருத்தப்பட்ட RFP 01-08-2022 12-08-2022

பகுப்பு:திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 01-ஆகஸ்ட்-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 12-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 22-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருத்தப்பட்ட RFP ஐப் பதிவிறக்கவும்  

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் NIXI முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 01-08-2022 08-08-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 01-ஆகஸ்ட்-2022

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் நிக்சி முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.

மேற்கண்ட டெண்டருக்கான ஏலங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி தேதி 26-07-2022 ஆகும். சிறந்த பதிலுக்காக 08-08-2022 (பிற்பகல் 3:00) வரை நீட்டிக்கப்படலாம் என்று இப்போது தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏலத்திற்கு முந்தைய விவாதங்களில் சேர ஆர்வமுள்ள தரப்பினர் 02-08-2022 அன்று (பிற்பகல் 3:00) NIXI தலைமையகத்தில் வரலாம்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

தவறான தரவு பிக்அப், வடிவமைத்தல் & பகுப்பாய்வு போர்டல் மேம்பாட்டிற்கான டெண்டர்ஒப்பந்தம் 01-08-2022 08-08-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 01-ஆகஸ்ட்-2022

MIS டேட்டா பிக்அப், ஃபார்மேட்டிங் & பகுப்பாய்வு போர்டல் மேம்பாட்டிற்கான டெண்டர்

ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 01-08-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:08-08-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 08-08-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

கோப்புகள் மற்றும் பதிவேடுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமிப்பகம்/காப்பு எடுப்பதற்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவது தொடர்பாக டெண்டரின் நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 27-07-2022 01-08-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 27-ஜூலை-2022

கோப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமித்தல்/பேக்கப் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவது தொடர்பாக டெண்டரின் நீட்டிப்பு

14-07-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் 25-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. சிறந்த பதிலுக்காக முன்மொழிவுகளின் சமர்ப்பிப்பை 01-08-2022 வரை நீட்டிக்க இப்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்கவும், 01-08-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்கோரிஜெண்டம் 20-07-2022 02-08-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 20-ஜூலை-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 02-08-2022, 1800 மணிநேரம் (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 10-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்திருத்தப்பட்ட RFP 15-07-2022 21-07-2022

பகுப்பு:திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 15-ஜூலை-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 21-07-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 02-08-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருத்தப்பட்ட RFP ஐப் பதிவிறக்கவும் 

இணையதள வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு சேவைகளுக்கு NIXI கூட்டாளர்களை அழைக்கிறது.அறிவிப்பு 15-07-2022 20-07-2022

பகுப்பு:அறிவிப்பு

இடுகை தேதி: 15-ஜூலை-2022

இணையதள வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு சேவைகளுக்கு NIXI கூட்டாளர்களை அழைக்கிறது.

NIXI தற்போது ஆங்கிலம் மற்றும் பிராந்திய மொழிகளில் டொமைன்களுடன் இலவச மின்னஞ்சல்களை வழங்குகிறது. NIXI தனது சொந்த பிராண்டின் கீழ் இணையதள வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு சேவைகளைத் தொடங்க விரும்புகிறது. இதற்காக, இந்த வேலைக்காக NIXI உடன் கூட்டாளராக இருக்கும் இணைய வடிவமைப்பாளர்களை NIXI அழைக்க விரும்புகிறது. ஆர்வம் இருந்தால், அனுபவம் மற்றும் உங்கள் திறன்கள் பற்றிய சுருக்கமான விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம் nixi@nixi.in சமீபத்திய மூலம் ஜூலை மாதம் 9 ம் தேதி. நீங்கள் NIXI உடன் கூட்டாளராக இருப்பதற்கான உங்கள் கூற்றை நிரூபிக்க விளக்கக்காட்சியை உருவாக்க அழைக்கப்படுவீர்கள் ஜூலை 22, 2022. அதற்கான அழைப்பிதழ் மின்னஞ்சல் மூலம் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

கோப்புகள் மற்றும் பதிவேடுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமிப்பகம்/காப்பு எடுப்பதற்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவது தொடர்பாக டெண்டரின் நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 14-07-2022 25-07-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 14-ஜூலை-2022

கோப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமித்தல்/பேக்கப் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஏஜென்சியை பணியமர்த்துவது தொடர்பாக டெண்டரின் நீட்டிப்பு

14-07-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர், சிறந்த பதிலுக்காக இப்போது 25-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. அனைத்து தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்று, 25-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் தங்கள் ஏலத்தை சாதகமாக சமர்ப்பிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் NIXI முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 14-07-2022 26-07-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 14-ஜூலை-2022

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் நிக்சி முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.

11-07-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் 13-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. சிறந்த பதிலுக்காக டெண்டர் சமர்ப்பிப்பை 26-07-2022 வரை நீட்டிக்க இப்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, 26-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் ஏலம் சமர்ப்பிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய ஆர்வமுள்ள அனைத்து தரப்பினருக்கும் இது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI மிஷன் 75 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் NIXI முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குதல்ஏலத்திற்கு முந்தைய வினவல் 12-07-2022 20-07-2022

பகுப்பு:ஏலத்திற்கு முந்தைய வினவல்

இடுகை தேதி: 20-ஜூன்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 20-06-2022
விளக்கத்திற்கான விற்பனையாளர் மாநாடு: 27-06-2022 (காலை 11:30 மணிக்கு NIXI இல்)
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:07-07-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 07-07-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.
வினவல்-1க்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
வினவல்-2க்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

பல நகரங்களில் NIXI முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டர் தொடர்பாக டெண்டர்கோரிஜெண்டம் 12-07-2022 20-07-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 12-ஜூலை-2022

பல நகரங்களில் நிக்சி முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டரைப் பொறுத்து டெண்டர்

20-06-2022 சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர், முன்னதாக முறையே 30-06-2022 மற்றும் 07-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்போது, ​​சிறந்த பதிலுக்காக சமர்ப்பிக்கும் தேதி மேலும் 22-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்படும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்கவும், 22-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் தங்கள் ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் NIXI முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.கோரிஜெண்டம் 11-07-2022 13-07-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 11-ஜூலை-2022

மிஷன் 76 திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வரவிருக்கும் நிக்சி முனைகளுக்கான சுவிட்சுகளை வாங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்பு.

11-07-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 13-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஏலங்கள் 13-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் சாதகமாக சமர்ப்பிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய அனைத்து ஆர்வமுள்ள தரப்பினருக்கும் இது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள பங்கேற்பாளர்களின் தயார் குறிப்புக்காக கட்சிகளின் முன் ஏல வினவல்களுக்கான பதில் தனித்தனியாக பதிலளிக்கப்படுகிறது.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

37 இடங்களில் உள்ள தரவு மையங்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரை சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புக்கான கோரிஜெண்டம்கோரிஜெண்டம் 11-07-2022 18-07-2022

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 11-ஜூலை-2022

37 இடங்களில் உள்ள டேட்டா சென்டர்களில் இடம் வழங்குவது தொடர்பாக டெண்டரைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நீட்டிப்புக்கான கோரிஜெண்டம்.
07-07-2022 கடைசித் தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் தற்போது 18-07-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 18-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் அனைத்துத் தரப்பினரும் டெண்டர் விசாரணையில் பங்கேற்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

கோப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமிப்பகம்/காப்புப் பிரதி எடுப்பதற்கு ஏஜென்சியை பணியமர்த்துதல்அறிவிப்பு 07-07-2022 14-07-2022

பகுப்பு:அறிவிப்பு

இடுகை தேதி: 07-ஜூலை-2022

கோப்புகள் மற்றும் பதிவுகளை ஸ்கேன் செய்தல், டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் சேமிப்பகம்/பேக்கப் ஆகியவற்றிற்காக ஒரு ஏஜென்சியை பணியமர்த்துதல்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 07-07-2022
ஏலம் சமர்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 14-07-2022 (பிற்பகல் 12.00)
ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 14-07-2022 (பிற்பகல் 12.30)
இடம்: இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

மேற்கோள் பதிவு செய்யப்பட்ட தபால்/கூரியர் மூலம் அனுப்பப்படும் அல்லது கையால் வழங்கப்படும் ஸ்ரீ ஷாஹித் ஹஷ்மி (EA நிர்வாகம்), நிர்வாகத் துறை.
டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

அறிவிப்பைப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்திருத்தப்பட்ட RFP 05-07-2022 15-07-2022

பகுப்பு:திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 05-ஜூலை-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 15-07-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 26-07-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டர்- நீட்டிப்பு பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவுஏலத்திற்கு முந்தைய வினவல் 20-06-2022 07-07-2022

இடுகை தேதி: 20-ஜூன்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 20-06-2022
விளக்கத்திற்கான விற்பனையாளர் மாநாடு: 27-06-2022 (காலை 11:30 மணிக்கு NIXI இல்)
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:07-07-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 07-07-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.
வினவல்-1க்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
வினவல்-2க்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

பல நகரங்களில் NIXI முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டர்டெண்டர்- நீட்டிப்பு 30-06-2022 07-07-2022

பகுப்பு:டெண்டர்- நீட்டிப்பு

இடுகை தேதி: 30-ஜூன்-2022

பல நகரங்களில் NIXI முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டர்.
20-06-2022 கடைசி தேதியாக இருந்த மேற்படி டெண்டர் 30-06-2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நல்ல பதிலைப் பெற மேலும் ஏழு நாட்கள் நீட்டிக்கப்படலாம் என்று மீண்டும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. டெண்டரில் பங்கேற்க ஆர்வமுள்ள அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் டெண்டரை 07-07-2022 (பிற்பகல் 3:00) க்குள் சாதகமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டர்- நீட்டிப்பு பதிவிறக்கவும் 

சுவிட்சுகள் (அடுக்கு 2 & அடுக்கு 3 இரண்டும்) மற்றும் SFP தொகுதிகள் வழங்குவதற்கான டெண்டர் ஒப்பந்தம் 30-06-2022 11-07-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 30-ஜூன்-2022

சுவிட்சுகள் (இரண்டு அடுக்கு 2 & லேயர் 3) மற்றும் SFP தொகுதிகள் உட்பட ஹார்டுவேர் வழங்குவதற்கான டெண்டர்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 30/06/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய மாநாடு: 06-07-2022 (11:30 A.M.)
கேள்விகளுக்கு பதில்: 07-07-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 11-07-2022 (15.00 மணி நேரம்)
ஏலத் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தேதி: 11-07-2022 (15.30 மணி நேரம்)
அஞ்சல் வெளியீடு: 20/07/2022

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) தொலைபேசி எண்ணில் + 91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம், abhishek.gautam@nixi.in சந்திப்புக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம் திருத்தப்பட்ட RFP 20-06-2022 07-07-2022

பகுப்பு: திருத்தப்பட்ட RFP

இடுகை தேதி: 20-ஜூன்-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலம் தொடங்கும் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 21/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 07-07-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 14-07-2022 (திருத்தப்பட்ட தேதி)
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருத்தப்பட்ட RFP ஐப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் இடத்திற்கான முன்மொழிவு ஒப்பந்தம் 20-06-2022 07-07-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 20-ஜூன்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களுக்கான தரவு மையங்களில் (DCs) இடத்திற்கான முன்மொழிவு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 20-06-2022
விளக்கத்திற்கான விற்பனையாளர் மாநாடு: 27-06-2022 (காலை 11:30 மணிக்கு NIXI இல்)
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:07-07-2022 (NIXI இல் பிற்பகல் 3.00)
தொழில்நுட்ப ஏலத்தின் திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு: 07-07-2022 (பிற்பகல் 3.30)

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

பல நகரங்களில் NIXI முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டர். டெண்டர்- நீட்டிப்பு 10-06-2022 30-06-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 10-ஜூன்-2022

பல நகரங்களில் NIXI முனைகளை இயக்குவதற்கான செயல்பாட்டு ஆதரவுக்கான டெண்டர்.
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 10-06-2022
ஏலம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 30-06-2022, 3:00 P.M
ஏலத்தைத் திறக்கும் தேதி: 30-06-2022, 3:30 P.M

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

வர்த்தக முத்திரை தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகள்/விவகாரங்கள் வழியாக டொமைனைக் கையாள்வதில் நிபுணத்துவம் (குறைந்தது 3 முதல் 5 ஆண்டுகள்) உள்ள வழக்கறிஞர்கள் விண்ணப்பதாரர்கள் விளம்பரம் 07-06-2022 23-06-2022

பகுப்பு:விளம்பரம்

வர்த்தக முத்திரை தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகள்/விவகாரங்கள் வழியாக டொமைனைக் கையாள்வதில் நிபுணத்துவம் (குறைந்தது 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை) உள்ள வழக்கறிஞர் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து NIXI விண்ணப்பங்களை அழைக்கிறது.

விளம்பரத்தைப் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களின் P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கான கோரிஜெண்டம். கோரிஜெண்டம் 06-06-2022 -

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 06-ஜூன்-2022

NIXI இன் அப்காமிக் இன்டர்நெட் எக்ஸ்சேஞ்ச்களின் P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கான கோரிஜெண்டம்

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.
மேலும் தகவலுக்கு:P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

மாநில தரவு மையங்கள் (Sdc) மற்றும் Stpi உடனான NIXI தற்போதைய பரிமாற்றங்களின் புள்ளிக்கு புள்ளி இணைப்புக்கான டெண்டர் ஒப்பந்தம் 03-06-2022 13-06-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 03-ஜூன்-2022

மாநில தரவு மையங்கள் (SDC) மற்றும் STPI ஆகியவற்றுடன் தற்போதுள்ள நிக்சியின் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்பு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 03-06-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:13-06-2022

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கான கோரிஜெண்டம் கோரிஜெண்டம் 03-06-2022 -

பகுப்பு:கொரிஜெண்டம்

இடுகை தேதி: 06-ஜூன்-2022

NIXI இன் அப்காமிக் இன்டர்நெட் எக்ஸ்சேஞ்ச்களின் P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கான கோரிஜெண்டம்

ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.
மேலும் தகவலுக்கு:P2P இணைப்புக்கான டெண்டருக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

கோரிஜெண்டம் பதிவிறக்கவும் 

NIXI இன் வரவிருக்கும் இணைய பரிமாற்றங்களின் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்பு ஒப்பந்தம் 01-06-2022 08-06-2022

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

இடுகை தேதி: 01-ஜூன்-2022

நிக்சியின் வரவிருக்கும் இணையப் பரிமாற்றங்களின் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இணைப்பு
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 01-06-2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி:08-06-2022

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000
ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால், நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ அபிஷேக் கௌதம் - மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) on தொலைபேசி எண் +91-11-48202000 அல்லது அவரது மின்னஞ்சல் மூலம் abhishek.gautam@nixi.in கடைசி தேதிக்கு முன்.

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும் 

மின்னஞ்சல் சேவைகளுக்கான NIXI RFP ஆர்எஃப்பி 25-05-2022 01-07-2022

பகுப்பு:ஆர்எஃப்பி

இடுகை தேதி: 25-மே-2022

NIXI மின்னஞ்சல் சேவையை செயல்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்புகளை வாங்குவதற்கான டெண்டர் ஆவணம்
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு தொடக்கத் தேதி: 25/05/2022
ஏலதாரர்களால் வினவல்கள்/கருத்து சமர்ப்பித்தல்: 30/05/2022
ஏலத்திற்கு முந்தைய ஏலதாரர்கள் மாநாடு: 02/06/2022
இறுதி டெண்டர் ஆவணங்களின் வெளியீடு: 14/06/2022
ஏலம் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி மற்றும் திறக்கும் தேதி: 01-07-2022
தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சி: 11-07-2022
தொழில்நுட்ப ஏல திறப்பு மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
நிதி ஏல தொடக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு:அறிவிக்கப்படும்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் உங்கள் ஏலங்களின் நகலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
இந்தியாவின் தேசிய இணைய பரிமாற்றம்
9வது தளம், பி-விங், ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹவுஸ், 148, பாரகாம்பா சாலை,
புது டெல்லி- 110001
டெல். : +91-11-48202000

டெண்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

RFP ஐப் பதிவிறக்கவும் 

ஜீரோ ஃபால்ட் அறிவிப்பு 19-04-2022 -
EGM நிமிடங்கள் அறிவிப்பு 04-02-2022 -
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இணையம் அறிவிப்பு 06-01-2022 -
தேர்தல் அறிவிப்பு 2021அறிவிப்பு 16-12-2021 -
பெரிதாக்கு சந்திப்பு- மின்னஞ்சல் சேவைக்கான NIXI RFP தகவல் 31-05-2022 -
கார் வாடகைக்கு NIQஒப்பந்தம் 05-05-2022 -

பகுப்பு:ஒப்பந்தம்

அஞ்சல் தேதி:05-05-2022

புதுடெல்லியின் CEO, NIXI இன் அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்காகவும் (தேவைக்கேற்ப & தேவைப்படும்போது) கார்களை வாடகைக்கு எடுப்பதற்கும் (Toyota Camry, Toyota Corolla Altis/ Honda Accord/ Honda City) வாடகைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வெளியிடும் தேதி: 29-04-2022
ஏலச் சமர்ப்பிப்பு முடிவுத் தேதி : 09-05-2022

டெண்டரைப் பதிவிறக்கவும்